субота, 11. мај 2013.

Noge


Trenutak
kada imaš poverenja
samo u svoje noge -

bez hrskavice u kuku,
sa bolnim pulsom u kolenu,
sa nasmejanim mišićima
i sa teškim stopalom.

Bežati ili hitro doći - 
nije ni važno.

Kao da jedino njih
odlično znam,
jedino se njima prepuštam.

Reči me vode.
Noge me dovode.
Do vode.
Knjiga.