понедељак, 27. август 2012.

Udarac


Tek danas prvi put shvatam i osećam značenje česte sintagme "na ruševinama ljubavi"... Spoznajem tek ovog jutra šta znači letargisati na ruševini nekada blistave, čiste ljubavi. I nema razloga pitati zbog čega tako kratak život, to je tako očigledno - načinio si bumerang od beličastog praha moje ljubavi i posvećenosti, i u rečima si imao jak vetar... A ljubav se ne vraća. Ona se uzvraća, kao udarac.